www.samlerringen.dk

Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i

Samlerringen Hvidovre.


Lørdag 18-11-2023. Klokken 15.00 på Engstrandskolen.

Dagsorden:


1. Valg af dirrigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab ved kasseren.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af:

    A. Kasserer.                           Carsten R. Olsen

    B. 1 Bestyrelsesmedlem.      Bo Petersson

    C. 2 Bestyrelsessupplanter.  Kurt Michelsen & Flemming Petersen

    D. 1 Bilagskontrolant.            Kim Kjelstrup

    E. 1 Bilagskontrolant supp.   Minna Frederiksen

6. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 11-11-2023.


Efter generalforsamlingen vil foreningens medlemmer blive budt på en bid brød.

Tilmelding til spisning skal ske til Kasseren Carsten Rishøj Olsen på tlf. 3112 3999 eller mail: rishoej@email.dk ,  senest 11-11-2023